Baseino darbo laikas

Pirmadienis 14.00-22.00
Antradienis 8.00-22.00
Trečiadienis 8.00-22.00
Ketvirtadienis 8.00-22.00
Penktadienis 8.00-22.00
Šeštadienis 10.00-22.00
Sekmadienis 10.00-22.00

Užsakyk internetu ir dovanok!

Užsakyk internetu ir dovanok!

Neformaliojo vaikų švietimo programos

Radviliškio plaukimo baseine vykdomos dvi neformaliojo vaikų švietimo programos: „Mokyti vaikus plaukti ir saugiai elgtis vandenyje bei prie vandens“ bei „Mokymas vaikus plaukti ir siekimas aukštesnių rezultatų“. Plaukimo pamokų tikslas – mokinti mokinius saugiai elgtis vandenyje, padėti išsiugdyti gyvybiškai svarbius ir reikalingus plaukimo įgūdžius, skatinti ugdytis atsakomybę už save ir aplinkinius, laikytis saugaus elgesio taisyklių, puoselėti olimpines sporto vertybes, kilnų elgesį, formuoti bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius. Plaukimo mokymo programos apima teorinius ir praktinius užsiėmimus baseine, formuoja pradinius plaukimo įgūdžius (slinkimas neatliekant judesių, kvėpavimo plaukiant įgūdžių ugdymas, kojų judesių mokymas plaukiant krauliu, nugara, krūtine, judesiu derinimas plaukiant). Šie pratimai formuoja fizinio parengtumo ir sveikos gyvensenos įgūdžius, higienos įgūdžius ir kt.

Pagal šias programas plaukimo baseine sudarytos keturios mokymo plaukti grupės, kurios suskirstytos pagal amžiaus tarpsnius ir skirtingus apsilankymų laikus. Programos vykdomos nuo 2018 m. kovo 1 d. – 2018 m. birželio 31 d.; 2018 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. Teisę gauti NVŠ lėšas turi mokiniai, besimokantys pagal pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programas.

Pagrindinės NVŠ krepšelio skyrimo sąlygos

  • NVŠ krepšelis gali būti skiriamas bendrojo ugdymo mokyklų moksleiviams nuo 6 metų amžiaus, t. y. 1–12 klasių moksleiviams.
  • Krepšeliu leidžiama finansuoti tik vieną pasirinktą neformaliojo švietimo veiklą, akredituotą savivaldybės. Veikla būtinai turi vykti ne mažiau nei 2 akademines valandas per savaitę (viena akad. val. – 45 min.).